Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Kaisu Huhtalo ja varalle Mikko Lempiäinen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 19.12.2022

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Kaisu Huhtalon ja varalle Heikki Porasen. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 19.12.2022.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.