Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Valtuustoaloite koirapuisto Lapinrinteelle

ROIDno-2021-1986

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Anitta Ylitörmänen Mikkel Näkkäläjärvi, Mari Jolanki, Sakke Rantala, Maarit Simoska, Terhi Heikkilä ja Miikka Keränen jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Viime vuonna useaan perheeseen on tullut uusi lemmikki. Kaupungin alueella on kaksi koirapuistoa, toinen Ounasrinteellä, toinen Lainaanrannassa. Lapinrinteellä on paljon koiria, joita omistajat taluttavat kävelyteillä, uskaliaimmat menevät metsäreiteille.

Tuulenkaatotien varrella on iso hiekkakenttä, joka on toiminut aikanaan urheilukenttänä. Alueella on valaistus ja lisäksi pienempi alue, jossa on ollut leikkikenttä lapsille. Talvisin kenttä on toiminut luistelukenttänä, mutta viime vuosina kenttää ei ole talvella jäädytetty. Alueelle sopisi mainiosti koirapuisto, joka jaettaisiin kahteen osaan; toinen puoli isoille koirille ja toinen puoli pienille koirille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mirja Vääräniemi, kaupunginpuutarhuri, mirja.vaaraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Anitta Ylitörmänen ym.ovat jättäneet valtuustoaloitteen, missä esitetäänkoirapuiston perustamista Lapinrinteelle.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa: Koirapuiston sijainnin valinnassa on huomioitava ajoittain suuri koirien haukuntaääni sekä aitauksen läheisyyteen sijoitettava pysäköintialue. Koirapuiston varusteisiin sisältyy aloitteessa mainittujen aitausten lisäksi koneella puhdistettava hiekka tai sora, valaistus ja jätesäiliöt molemmissa aitauksissa. Rakentamisen jälkeen suurimpia vuosittaisia kustannuksia ovat jätehuolto, talven lumityöt sekä aika ajoin pintamateriaalin vaihto. Nykyisten koira-aitausten vuosittainen ylläpitokustannus on keskimäärin 3000 euroa aitausta kohden.

Ensi vuoden tavoitteena on laatia viheraluesuunnitelma Rovaniemen keskusta-alueelle. Siinä työssä yhdeksi tehtäväksi otetaan koira-aitausten sijaintiin soveltuvien alueiden kartoitus ja määrittely. Koirapuistoesityksiä saapuu monelta alueelta, joten tässä työssä on hyvä kartoittaa koira-aitausten sijaintiin soveltuvat paikat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnitelun lautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan yksikön vastineen.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen allekirjoittajat, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.