Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Vs. Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 2.12.2022 § 27

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  14.11. -  2.12.2022

Kaivuluvat 218 - 232 

Sijoitusluvat 144 - 146

Yleisen alueen käyttöluvat  125 ja 126

 

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 162 Vuokratun asuinrakennuspaikan myynti Paavalniemessä, 21.11.2022
§ 163 Vuokratun ALK-tontin 3-148-15 myynti 3.kaup.osassa, 29.11.2022
§ 164 Asuntotonttia 8-8226-3 koskevan maanvuokrasopimuksen purkaminen Länsikankaalla, 29.11.2022
§ 165 Vuokratun asuntotontin 13-211-2 myynti Ylikylässä, 29.11.2022
§ 166 Nivavaaran asuntotonttia 17-5583-4 koskevan rakentamisvelvoiteaikojen siirtäminen, 29.11.2022
§ 168 Vuokrasopimuksen muutos ja rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen 4. kaupunginosan kortteli 4431., 29.11.2022
§ 169 Vuokratun asuntotontin 8-8087-3 myynti 8. kaup.osassa, 29.11.2022
§ 171 Vuokratun asuntotontin 10-10224-1 myynti Vennivaarassa, 30.11.2022
Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§ 167 Tilan 698-409-19-398 ostaminen, 29.11.2022
§ 170 Maa-alueiden vaihto, Pallarintie 37, 30.11.2022
§ 172 Tilan 698-409-9-76 ostaminen, 01.12.2022
Tonttijakopäätös:
§ 160 Tonttijakoehdotus 17. kaupunginosan kortteliin 4325, 21.11.2022
§ 161 Tonttijakoehdotus 8. kaupunginosan kortteliin 8205, 21.11.2022

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 39 Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2023, 02.12.2022
§ 41 Puukauppa Uusirompasaari, 07.12.2022
§ 42 Puukauppa Vaarala, 08.12.2022
§ 43 Puukauppa Rantahanni, 08.12.2022
Muu päätös:
§ 37 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Saarenpuiston leikkipaikan sekä Noitarummun leikkipaikan peruskorjaus, 28.11.2022
§ 38 Katusuunnitelman hyväksyminen: Pulkamontie, Takaputaantie, Iivarinranta, Myllymatka klv, Karvonranta, Pieskätie, Tähtitaivaantie, Kuunsilta, Kuutamokatu, Kuunsirppi, 25.11.2022

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 23 Maankäytön toteuttamisohjelman ja keskustan ”masterplanin” -tehtävien määrittely, 18.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Toimitusinsinöörin irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille, 21.11.2022
§ 25 Kaavoitustuspäällikön sijaisen määrääminen, 22.11.2022

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Hankintapäätös:
§ 72 Pulkamontien alueen rakentaminen, hankintapäätös, 28.11.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 73 Kaupungininsinöörin viran hoitaminen 13.12.2022 - 31.3.2023, 08.12.2022
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 71 Teollisuustontin 8-8199-1 os. Teletie 3 varaaminen, 25.11.2022

Tontti-​insinööri
§ 36 Asuntotonttia 17-5116-3 koskevan varausajan jatkaminen Nivavaarassa, 22.11.2022
§ 37 Asuntotonttia 10-102621 koskevan varauspäätöksen täydentäminen, 02.12.2022
§ 38 Vuokratun asuntotontin 8-8216-6 myynti Länsikankaalla, 02.12.2022
Osoitepäätös:
§ 39 Tien nimeäminen / Hypykänpolku Nivankylässä, 05.12.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi
  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Vs. kaavoituspäällikön poikkeamispäätös on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Tähän päätökseen ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 14.12.2022 - 4.1.2023 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15)

Päätös


Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 
 
Lisäksi yhdyskuntasuunnittelun lautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi kokoukseen tuodut alla olevat viranhaltijapäätökset ja päätti, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätöksiin.

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 40 Puukauppa Hietavaara - Takavaara, 7.12.2022
Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Kartoittajan valinta, 9.12.2022 
Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§ 74 Liiketontin 2-70-2 osan luovutus Vierustie 3, Food Folk Suomi Oy, 9.12.2022

Edellä luetellut päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.