Sivistyslautakunta, kokous 2.11.2023

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Vesa Puuronen ja varalle Marjo Rundgren.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 7.11.2023.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Vesa Puurosen ja varalle Antti Väänäsen.