Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 97 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus, jossa toimialan ajankohtaisia ja valmistelussa olevia asioita, sekä lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten ajankohtaiset asiat:

- Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiön hallitus on 26.9. kokouksessaan käsitellyt Neljäntuulen koulun mahdollista sijoittumista säätiön vuokraamalle tontille
- Koulutuspalveluiden ja IP-kerhojen toimijoiden tapaaminen
- Logistiikkajärjestelyt, uuden logistiikkaohjelman pilotointi
- Häkinvaaran hankkeen investointi
- Palvelutarpeen ennakoinnin ohjausryhmä
- Kaupungin kustannusrakenne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan päätösehdotuksen.