Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat. Jäsen Laura Tarvainen osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan päätösehdotuksen.