Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Nafisa Yeasmin ja varalle Vesa Puuronen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.10.2023.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Nafisa Yeasminin ja varalle Vesa Puurosen.