Sivistyslautakunta, kokous 24.10.2023

§ 106 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Hankintapäätös:
§ 166 Pakettiauton hankinta, 19.09.2023
§ 171 Oppilaskuljetusten ohjelmiston pilotointi, 13.10.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 167 Vanhemman ammattimiehen toimen nro 19286015 täyttäminen, 25.09.2023
§ 168 Henkilöstösuunnittelijan toimen nro 23040004 täyttäminen / Koulutuspalvelut, 26.09.2023
Tutkimuslupapäätös:
§ 169 Tutkimuslupa/Anni Laukkanen, 06.10.2023
§ 170 Tutkimuslupa/Heta Juntunen ja Ella Kotila, 09.10.2023

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 221 Tutkimuslupa / Susanna Hämäläinen ja Johanna Hytönen, 16.10.2023

Rehtori Lyseonpuiston lukio
§ 41 Tutkimuslupa / Tian Lauronen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 21.09.2023

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Nimikkeen muutos vakanssille 73311002, 06.10.2023
§ 30 Nivavaaran peruskoulun rehtorin sijaisuus, 13.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Mari Jolanki:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.

Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
​​​​Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00)

Päätös

Sivistyslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.