Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset ja valmistelussa olevat asiat.

 • Kestävän kehityksen ohjelma, tilannekatsaus
 • Aallon Rovaniemi -hanke
 • Luottamushenkilöiden koulutustarpeet
 • Varainhoidon hankinnan tilannekatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista

 • terveiset ryhmä 44 kokouksesta (Kuntaliiton kutsuma), jossa teemoina olivat tuleva hallitusohjelma, Kuntaliiton tulevaisuuden näkymiä ja -palveluita sekä TE24:een liittyvä edunvalvonta mm. kuntien rahoituksen näkökulmasta

Vt. konsernitalousapäällikkö kertoi seuraavista ajankohtaisista asioista:

 • varainhoidon hankinnan tilannekatsaus

 • KAS-asunnot Oy 

Kaupunginsihteeri kertoi seuraavista ajankohtaisissa asioista:

 • kestävän kehityksen ohjelmatyön edistäminen

 • Aallon Rovaniemi -hanke
   

Henri Ramberg kertoi terveiset elinvoimalautakunnan kokouksesta.

Jani Ylipahkala kertoi terveiset Alanyan matkasta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

 

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.