Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kas Asunnot Oy

 • varsinaisen yhtiökokouksen 15.6.2023 kutsu liitteineen sekä KAS asuntojen vuoden 2022 vuosikertomus
   

Lohijokitiimi

 • tiedote Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttamisen edistymisestä
  ​​​​​

Rovaniemen kaupunki

 • nuorisovaltuuston kokouksen 2/2023 17.5.2023 pöytäkirja
 • vanhusneuvoston kokouksen 3/2023 24.5.2023 pöytäkirja
 • vammaisneuvoston kokouksen 3/2023 26.5.2023 pöytäkirja
   

Rovaniemen Kehitys Oy

 • yhtiökokouskutsu ja kokouksen esityslista liitteineen
   

Sarastia Oy

 • kutsu Sarastia Rekry Oy:n asioita käsittelevään neuvottelukunnan kokoukseen 29.6.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.