Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Lapin liiton perussopimuksen päivittäminen

ROIDno-2023-1155

Valmistelija

  • Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liitto on valmistellut perussopimuksen päivittämistä. Päivittäminen on tarpeen, koska pelastustoimi on siirtynyt hyvinvointialueen järjestettäväksi. Lisäksi perussopimus saatetaan päivityksellä vastaamaan 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa koskevia säännöksiä, jotka poikkeavat joiltain osin vuoden 1995 kuntalain (365/1995) säännöksistä. Kuntayhtymän perussopimus on saatettava kuntalain 56 §:n mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Ote asiaa koskevasta valtuuston päätöksestä on pyydetty toimittamaan Lapin liittoon 31.8.2023 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Lapin liiton perussopimuksen päivityksen.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.