Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Sara Seppänen. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Miikka Keränen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 19.6.2023.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alanne-Kunnari ja Henri Ramberg.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.