Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Vastaus valtuustoaloitteeseen Ounastähden ylijäämään käyttö perussopimuksen mukaisesti

ROIDno-2022-4092

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on omistajilleen Rovaniemelle, Kittilälle ja Sodankylälle 3.6.2022 lähettänyt kirjeen joka on otsikoitu seuraavasti. Ylijäämän käyttö perussopimuksen mukaisesti Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemi käyttää Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä saamansa ylijäämän alueemme elinkeinoelämän- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittämiseen perussopimuksen mukaisesti."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen (24.10.2022, § 124 Valtuustoaloite Ounastähden ylijäämää käyttö perussopimuksen mukaisesti):

"Ounastähti kehittämiskuntayhtymä on omistajilleen Rovaniemelle, Kittilälle ja Sodankylälle 3.6.2022 lähettänyt kirjeen joka on otsikoitu seuraavasti. Ylijäämän käyttö perussopimuksen mukaisesti Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemi käyttää Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä saamansa ylijäämän alueemme elinkeinoelämän- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittämiseen perussopimuksen mukaisesti."

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Päättäessään talousarviosta valtuusto päättää myös erilaisten ylijäämien käytöstä esimerkiksi elinkeinoelämän- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittämiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja hyväksyy mainitun vastauksen aloitteeseen.

Päätös

Riku Tapio teki kokouksessa seuraavan muutosehdotuksen Terhi Heikkilän kannattamana:

"Kaupunginhallitus merkitsee saapuneen aloitteen tiedoksi ja päättää, että Rovaniemi käyttää Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä saamansa ylijäämän elinkeinoelämän- ja yritystoiminnan yleisten edellytysten kehittämiseen koko kaupungin alueella perussopimuksen mukaisesti."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.