Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset ja valmistelussa olevat asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

Tuomas Koskiniemi kertoi ajankohtaisista asioista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

Kaupunginsihteeri kertoi ajankohtaisista asioista.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.