Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Ilmoitusasiat

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus

  • Päätös 22.6.2023 kunnallisasiaa koskevaan valituslupahakemukseen. Valituslupahakemus koski Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä 23.9.2022 kaupunginvaltuuston 9.8.2021 kokousten päätöksistä.
     

Lapin hyvinvointialue

  • aluevaltuuston kokoustiedote 12.6.2023
  • aluehallituksen kokoustiedote 28.6.2023
     

Lapin liitto

  • hallituksen 5.6.2023 kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.