Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Susanna Junttila X    
1. vpj Mikkel Näkkäläjärvi X    
2. vpj Päivi Alaoja X    
Päivi Alanne-Kunnari   X  
Mari Ikonen X    
Reijo Jylhä X    
Miikka Keränen X    
Tuomas Koskiniemi X    
Maria-Riitta Mällinen X    
Riku Tapio X    
Timo Tolonen X    
Heikki Autto     X
Pertti Lakkala   X  
Eemeli Kajula X    
Henri Ramberg X    
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala X    
Heini-Tuuli Onnela X    
Jenni Saukkoriipi X    
Marja Marjetta X    


Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotukseen: 

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​ Kaupunginhallitus päättää lisäksi, että kaupunginhallituksen kokouksiin on hallituksen jäsenten ja esittelijän lisäksi osallistumisoikeus kaupunginsihteeri Eeva-Maarit Kujalalla (pöytäkirjanpitäjä) ja hänen sijaisellaan, kaupungin lakimies Hanna Haurisella, hallintolakimies Jenni Saukkoriipillä, viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnelalla ja hänen sijaisellaan, hallintosihteeri Marja Marjetalla (tekninen sihteeri) ja hänen sijaisellaan. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin sillä muutoksella, että § 243 käsitellään noin kello 15.30. Kaupunginhallituksen kokouksiin osallitumisoikeus hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutosesityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.