Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Vastaus valtuustoaloitteeseen Elinvoimaisuuden varmistaminen Rovaniemellä

ROIDno-2023-1097

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.4.2023 seuraavan aloitteen:

"Elinvoimalautakunnan puheenjohtajana ilmaisen syvän huoleni Rovaniemen elinvoimalautakunnan toimintaedellytysten jatkuvasta heikentämisestä. Ne alueemme elinvoimaisuudelle tärkeät elinvoimaisuuttamme ylläpitävät ja kehittävät työkalut on elinvoimalautakunnalta riisuttu nyt miltein täysin. Kun kaikki viedään, niin herää perusteltu kysymys: mitä jää enään jäljelle? Edellä esitetyn perusteella toivon, pyydän ja minä vaadin, että elinvoimalautakunnalle palautetaan se arvo ja arvostus sekä ne välttämättömät työkalut mitkä lautakunnan tehtävänä alueemme elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi ovat tarpeellisia."

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 19.6.2023 § 70 muuttaa kaupungin hallintosääntöä 1.9.2023 alkaen. Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä kaupunginvaltuuston tarkoituksenmukaiseksi harkitsemalla tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstissä kuvatun vastauksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Matti Henttunen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.