Kaupunginhallitus, kokous 14.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Viranhaltijoiden ja toimielimen päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • elinvoimalautakunta 25.7.2023, pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 1.8.2023 alkaen

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 9 Kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräys- ja kuljetuspalvelujen hankinta, 20.06.2023
§ 10 LVI-tarvikkeet puitejärjestely - option käyttäminen, 05.07.2023
§ 11 Elintarvikkeet puitejärjestely - option käyttäminen, 05.07.2023
§ 12 Keittiötarvikkeet ja astiat - hankintasopimuksen jatkaminen, 26.07.2023

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
§ 61 Sairauspoissaoloista ennakoivaan työkykyjohtamiseen -hankkeeseen liittyvä palveluhankinta, 22.06.2023
§ 62 Tilapalvelukeskuksen talvikunnossapitoalueiden 1, 3 ja 6 ulkoalueiden hoito, toimittajien valinta, 30.06.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 52 Asiakaspalveluvastaavan tehtäväkohtainen palkka, 05.06.2023
§ 53 Palveluohjaajan tehtäväkohtainen palkka, 09.06.2023
§ 58 Paikkatieto- ja tonttipalveluiden tehtäväkohtaiset palkat, 14.07.2023
§ 63 Kiinteistöhoitajan tehtäväkohtainen palkka, 11.07.2023
§ 64 KVTES:n järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerä 1.6.2023, 11.07.2023
§ 65 Elinvoimapalveluiden projektitehtävien tehtäväkohtaiset palkat, 13.07.2023
§ 66 Strategia- ja kehittämispäällikön tehtäväkohtainen palkka, 13.07.2023
§ 67 OVTES:n järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerä 1.6.2023 (Osio G), 21.07.2023
§ 68 Asiakaspalvelupäällikön tehtäväkohtainen palkka, 24.07.2023
§ 70 Suunnittelijan tehtäväkohtainen palkka, 01.08.2023
§ 72 Suunnittelijan (ESR-hanke) tehtäväkohtainen palkka, 04.08.2023
§ 73 Palkanlaskennan esihenkilön nimike ja tehtäväkohtainen palkka, 07.08.2023
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 69 Palkanlaskennan palvelutuotannon käynnistämiseen 1.11.2023 liittyvien valmisteluryhmien asettaminen, 28.07.2023

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Konsernihallinnon vastuualuepäälliköiden varahenkilöiden määrääminen kesälomien 2023 ajaksi, 03.07.2023
Muu päätös:
§ 24 Kaupungin johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, 12.07.2023

Kaupunginlakimies
§ 2 Päätös vahingonkorvausvaatimukseen käsilaukusta, 19.07.2023

Kaupunginsihteeri
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Projektipäällikön valinta Aallon Rovaniemi -hankkeeseen, 07.07.2023
Muu päätös:
§ 10 Ratkaisu tietopyyntöön Blue Idea oikaisuvaatimus, 06.07.2023

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 ForeAmmatti Koto-ohjelmistopalvelu Rovaniemen kaupungin kotoutumispalveluihin, 29.03.2023
§ 8 Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpalvelun hankinta, 29.06.2023
§ 9 Päätöksen kumoaminen / ForeAmmatti Koto-ohjelmistopalvelu Rovaniemen kaupungin kotoutumispalveluihin, 03.07.2023
§ 10 Hankintapäätös, monitoimilaitteet oheispalveluineen, 04.07.2023
§ 11 Kotoutuminen-optio Hakosalo- järjestelmään Rovaniemen kaupungin kotoutumispalveluihin, 07.07.2023

Tilapalvelupäällikkö
Tilanvuokrauspäätös:
§ 23 Tilojen vuokraaminen Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:lle, 26.06.2023
§ 24 Lapin musiikki- ja tanssiopiston vuokrasopimuksen jatkaminen, 07.08.2023

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Kaupunginjohtajan assistentin nimikkeen muuttaminen, 06.07.2023
§ 25 Irtisanoutuminen kaupunginlakimiehen virasta, 11.07.2023
§ 26 Tietohallintojohtajan sijaisen määrääminen ajalle 31.7.-25.8.2023, 01.08.2023
§ 27 Irtisanoutuminen hankinta-asiantuntijan toimesta, 04.08.2023
§ 28 Hallintolakimiehen virkanimikkeen muuttaminen ja viran haettavaksi julistaminen, 07.08.2023

Vastuualuepäällikkö Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut
§ 2 Osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntijan toimen täyttäminen, 30.06.2023

Viestintä- ja markkinointijohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Verkkosivuston analytiikkapalvelun hankinta, 30.06.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielimen pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus käsitteli muut päätökset kuin henkilöstö- ja hallintojohtajan päätöksen § 62.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Eemeli Kajula poistui esteellisenä (HallintoL 28.1 §, kohta 5) kokouksesta henkilöstö- ja hallintojohtajan päätöksen § 62 käsittelyn ajaksi. 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti myös henkilöstö- ja hallintojohtajan päätöksen § 62 osalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.