Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen jäsenten mahdolliset katsaukset edustamiensa lautakuntien käsittelemistä asioista.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi muut katsaukset.

Päätös

Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin kertoi paikallispäättäjien EU-verkostosta "Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa".

Kaupunginjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista:

  • Rovaniemi on vuonna 2025 Alvar Aalto kaupunki.
  • Kemin kaupungin edustajat vierailivat Rovaniemellä ja keskustelimme ajankohtaisista asioista.


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista.

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Juha-Pekka Mikkola liittyi kokoukseen kello 16.07 tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.