Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Ilmoitusasiat

Perustelut

KT -Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat

 • Työmarkkinaseminaari 16.–17.5.2023 Sibeliustalossa, Lahdessa, tapahtuman verkkosivut ovat osoitteessa https://www.kt.fi/tapahtumat/2023/tyomarkkinaseminaari
   

Kuntaliitto

 • kuntapuheejohtajapäivät 2023 Lappeenrannassa 15.-16.6.2023
   

Lapin hyvinvointialue

 • Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen 22.3.2023 kokouksen päätöstiedote
 • Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen 29.3.2023 kokouksen päätöstiedote
 • Lapin hyvinvointialueen aluevaltuuston 4.4.2023 kokouksen päätöstiedote
 • Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen 5.4.2023 kokouksen päätöstiedote
   

Lapin lennosto

 • Tiedote 11.4.2023  Ilmataktiikka 23 -lentotoimintaharjoituksesta, joka järjestetään 17.‒21. huhtikuuta 2023. Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 30 lentokonetta. Kalusto tukeutuu Rovaniemen ja Rissalan sekä Tikkakosken tukikohtiin. Harjoituksen varakenttänä toimii Oulunsalo. Lennot suuntautuvat tukikohdista Rovaniemen, Kuusamon, Kuopion, Jyväskylän ja Oulun väliselle alueelle. Ilmataktiikka 23 -harjoituksen lentotoiminta alkaa maanantaina 17. huhtikuuta noin kello 8.30 ja päättyy perjantaina 21. huhtikuuta kello 17 mennessä. Lentokierrokset ajoittuvat päivittäin aikavälille kello 9‒21.
   

Rovaniemen kaupunki

 • rakennustarkastajan rakennuslupapäätös 12.4.2023 lupanro 2023-158, lupa sisältää purkamista
 • tarkastusinsinöörin purkamislupapäätös 14.4.2023  lupanro 2023-204

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, ja heidän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajat, osallistumaan Kuntapuheenjohtajapäiville 2023.

Päätös

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, ja heidän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajat, osallistumaan Kuntapuheenjohtajapäiville 2023. Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet osallistumaan työmarkkinaseminaariin 16.–17.5.2023 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.