Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Keränen ja Terhi Heikkilä. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alanne-Kunnari ja Sara Seppänen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 1.5.2023.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Heikkilä ja Päivi Alanne-Kunnari.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.