Kaupunginhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Viranhaltijoiden ja toimielinten päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • sivistyslautakunta 30.3.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 6.4.2023
  • hyvinvointilautakunta 5.4.2023, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 12.4.2023

 

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Kopiopapereiden hankinta - option käyttäminen, 12.04.2023

Henkilöstö- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Määräaikaisten kaavasuunnittelijoiden tehtäväkohtainen palkka, 22.03.2023
§ 28 Lakimiesharjoittelijan tehtäväkohtainen palkka, 24.03.2023
§ 29 Museomestarin tehtäväkohtainen palkka, 28.03.2023
§ 30 Työllisyyspalveluiden päällikön tehtäväkohtainen palkka, 03.04.2023
§ 31 Tuen asiantuntijan tehtäväkohtainen palkka, 31.03.2023
§ 32 Asiakaspalvelupäälliköiden tehtäväkohtainen palkka, 31.03.2023
§ 33 Koulutusstipendi, 05.04.2023
§ 34 Koulutusstipendi, 05.04.2023
§ 37 Työllisyys- ja yrityskoordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 14.04.2023
§ 38 Koordinaattorin tehtäväkohtainen palkka, 14.04.2023
§ 39 Palvelualuepäällikön sijaisen tehtäväkohtainen palkka, 15.04.2023

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 13 Napapiirin vihersuunnitelman toteutus, 05.04.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituskanavan ilmoitusten käsittelijöiden määrääminen, 27.03.2023
§ 12 Tilapalvelukeskuksen hallinto- ja talouspäällikön siirtäminen konsernitalouspäällikön alaisuuteen, 05.04.2023
Muu päätös:
§ 14 Lapin kalastus- ja metsästysmatkailun kansainvälistäminen -hanke, 13.04.2023
Vieraanvaraisuuspäätös:
§ 9 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 27.03.2023

Rakennuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 2 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä, 28.02.2023
§ 3 Nivavaaran entisen talonmiehen asunnon purku-urakka, urakoitsijan valinta, 15.03.2023
§ 4 Uimahallin huoltotöiden pienhankinta, 27.03.2023

Tilapalvelupäällikkö
§ 7 Lappia-talon taustaverhonostimen pienhankinta, 28.03.2023
Tilanvuokrauspäätös:
§ 6 Tilojen vuokraaminen kotoutumispalveluille, 27.03.2023

Vastuualuepäällikkö Henkilöstö- ja hallintopalvelut
Hankintapäätös:
§ 12 Päätös hankinnan keskeyttämisestä työajanseurantajärjestelmä SaaS -palveluna koskevassa kilpailutuksessa, 03.04.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Palkka-asiantuntijoiden tointen täyttäminen, 31.03.2023
§ 13 Työmaapäällikön virkojen täyttäminen, 03.04.2023
§ 14 Irtisanoutumiset turvallisuusasiantuntijan virasta ja kiinteistönhoitajan toimesta, 03.04.2023

Viestintä- ja markkinointijohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Rovaniemi-verkkokauppapilotin jatko, 11.04.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja toimielinten pöytäkirjat tiedoksi ja päättää,​ että kaupunginhallitus ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa,​ että viranhaltijoiden päätökset ja toimielinten pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.