Hyvinvointilautakunta, kokous 26.10.2023

§ 103 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

- Sirkus Taika-Aika ry, toiminnan esittely,  Aleksi Laurila
- MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry/Neuvokas, toiminnan esittely, toiminnanjohtaja Marika Ahola
- Lautakunnan 10.10.2023 seminaarin työpajojen tulokset
- §:ien 114: Rovaniemen talvireittien kunnossapitourakka 2024-2029, kilpailutuksen käynnistäminen ja 115: Rovaniemen puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapitourakka 2024-29, kilpailutuksen käynnistäminen -esittely, omaisuuden hallinnan asiantuntija Matti Molkoselkä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin Aleksi Laurila ja Marika Ahola poistuivat tämän asian käsittelyn aikana klo 13.45, Matti Molkoselkä poistui klo 14.14. 

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.29.-14.36.