Hyvinvointilautakunta, kokous 26.10.2023

§ 112 Hyvinvointilautakunnan edustajan nimeäminen Napsun ja Vaaranlammen monitoimitalojen taidehankinnoista päättävään valintatyöryhmään

ROIDno-2023-3331

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki hakee taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan taideteoksia osana Napsun ja Vaaranlammen monitoimitalojen rakennusinvestointeja. Kohteissa taide halutaan tuoda osaksi laadukasta rakentamista. Panostamalla julkiseen taiteeseen Rovaniemen kaupunki edistää uutta rakentamisen kulttuuria, jossa taide nähdään olennaisena osana esteettistä ympäristöä ja alueiden identiteettiä sekä tärkeänä viihtyisyyden ja arvostuksen lisääjänä.

Portfoliohaun perusteella on kutsuttu 2 taiteilijaa tai työryhmää/kohde laatimaan teosehdotus eli osallistumaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen. Päätöksen taiteilijavalinnasta tekee monialainen valintatyöryhmä. Valintatyöryhmässä ovat mukana muun muassa monitoimitalojen rehtorit, rakennuskohteiden arkkitehdit, kaupunginarkkitehti sekä Rovaniemen taidemuseon ja Taiteen edistämiskeskuksen julkisen taiteen asiantuntijapalveluiden, hyvinvointilautakunnan ja oppilaiden edustajat. Kaksivaiheisessa haussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta nimeää oman edustajansa valintatyöryhmään.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta nimesi edustajaksi valintatyöryhmään Jonna Parviaisen.

Merkittiin Matti Selin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.39.

Tiedoksi

Valittu edustaja