Hyvinvointilautakunta, kokous 26.10.2023

§ 106 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimusten raportointia 2023

ROIDno-2022-3872

Valmistelija

  • Saija Kestilä, kulttuurituottaja, saija.kestila@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2023 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä.

Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin hyvinvointilautakunnalle sovitusti 30.9.2023 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Tanssiteatteri Rimpparemmi ry
- Taito Lappi ry
- Suomen Nuorisoseurat ry / Teatteri SÄIJE
- Suomen Nuorisoseurat ry / Folktapahtuma Jutajaiset
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
- Lapin taiteilijaseura ry
- NAL Rovaniemi ry

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin Saija Kestilä poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.55.

Esteellisyys

  • Tanja Sotaniemi (Hallintolaki 28 § kohta 5)