Hyvinvointilautakunta, kokous 26.10.2023

§ 110 Vastaus kuntalaisaloitteeseen: Rovaniemen keskuskentän tekonurmen uusiminen

ROIDno-2023-2540

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalaisaloitteessa esitetään keskusurheilukentän tekonurmen uusimista, koska nykyinen tekonurmi on liian kova ja kulunut.

Rovaniemen keskusurheilukentän tekonurmi on uusittu vuonna 2016. Vuosien saatossa tekonurmen langat ovat kuluneet, joten kentän kuohkeus/pehmeys ei ole enää uudenveroinen. Kenttää kunnostetaan säännöllisesti harjaamalla ja kuohkeuttamalla sekä kumirouhetta lisäämällä.

Tekonurmi ei enää läpäisisi Fifa Quality Pro -laatuvaatimuksia. Viimeksi sertifiointi on ollut voimassa vuonna 2021, jolloin kenttä oli Veikkausliigajoukkueen kotikenttänä. Tämän jälkeen Rovaniemellä ei ole ollut tarvetta liigalisenssivaatimukset täyttäville olosuhteille. Kenttä vastaa paikallisten jalkapallojoukkeiden nykyisten sarjatasojen olosuhdevaatimuksia.

Keskuskentän tekonurmen uusiminen on merkitty kaupungin investointisuunnitelmaan tuleville vuosille. Investoinnin toteutumisen ajankohtaan vaikuttavat monet tekijät:

- kaupungin nykyisen taloustilanteen ja lähivuosien näkymien epävarmuuden vuoksi suuria investointeja on priorisoitava

- tekonurmen uusimisen yhteydessä on järkevää myös parantaa kenttälämmityksen tehokkuutta muuttamalla kenttäkerrosten rakennetta, mikä lisää investoinnin kustannuksia

- myös paikallisten jalkapallojoukkueiden sarjatasojen olosuhdevaatimukset on huomioitava

- kumirouheen käyttö tekonurmen täyteaineena loppuu EU REACH-asetuksen myötä lähivuosina: näin ollen kaikki kaupungin kumirouhetäytteiset kentät joudutaan peruskorjaamaan tulevina vuosina

- tällä hetkellä ei vielä tiedetä, mitä täyteaine olis paras korvaamaan kumirouhe jalkapallokentillä

UEFA:n tutkimuksen mukaan tekonurmi ei lisää vammautumisriskiä verrattuna luonnonnurmeen. Tutkittua tietoa ei ole siitä, lisääkö kulunut tekonurmi vammautumisriskiä. Urheilulajien vertailussa lukumääräisesti laskettuna eniten urheiluvammoja tulee jalkapallon pelaajille; osin lajin vaatimusten vuoksi, osin suurten harrastajamäärien vuoksi. 

Keskuskentän juoksuradan pinnoitetta korjataan ensi kesänä jo senkin vuoksi, että kenttä palvelee keskusta-alueen kouluja ja asukkaita perusliikuntapaikkana. Kyseinen peruskorjausinvestointi on huomattavasti edullisempi verrattuna tekonurmen uusimiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti palvelualuepäällikön päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteentekijä